DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z PIKFLOMETRU?

Zapoznaj się z opiniami ekspertów

ARTYKUŁ

Pomiar szczytowego przepływu wydechowego

– czy wybór pikflometru ma znaczenie

Janeczek K.: Pomiar szczytowego przepływu wydechowego – czy wybór pikflometru ma znaczenie? Alergia, 2020, 3; 28-32

Pierwszy pikflometr został skonstruowany w latach 50. XX wieku przez brytyjskiego inżyniera Martina Wrighta. Od tego czasu większość wytycznych krajowych oraz międzynarodowych dotyczących postępowania w astmie uwzględnia pomiar szczytowego przepływu wydechowego w swoich zaleceniach. Wybór pikflometru powinien uwzględniać preferencje, umiejętności oraz możliwości finansowe pacjentów. Należy również pamiętać, aby wybierać urządzenia, które zostały przebadane in vitro i/lub in vivo i wykazały wysoką dokładność oraz powtarzalność pomiarów zgodną z przyjętymi normami.

Uważam, że pikflometr Smart Peak Flow (dalej SPF) zdecydowanie spełnia oczekiwania moich pacjentów – jest poręczny i prosty w obsłudze, a dołączona do niego aplikacja rozwiązuje problem tworzenia papierowych wykresów. Wyniki są powtarzalne, a system trzech stref ułatwia pacjentom podjęcie kroków, które ograniczą ryzyko ataku astmy.

W kierowanym przeze mnie NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi polecam SPF, ponieważ regularne rejestrowanie pomiarów przez pacjentów pomaga lepiej ocenić efektywność wprowadzonego leczenia, skuteczność wdrożonych programów profilaktycznych oraz efektywność swoistej  immunoterapii alergenem (SITA). Dodatkowe instrukcje i kontrole stosowania SPF prowadzi mgr promocji zdrowia, zazwyczaj podczas kolejnych badań spirometrycznych i pomiarów FENO

Kluczową korzyścią dla moich pacjentów jest stała i prosta możliwość ustalania potencjalnych zagrożeń powodujących spadek przepływu sygnalizujący zaostrzenie astmy. Ocena za pomocą SPF w połączeniu z dostępnymi on-line danymi o aktualnym opadzie pyłków roślinnych  i pleśni atmosferycznych pozwala choremu lepiej zrozumieć przyczyny stanu zapalnego dróg oddechowych, a więc pozbyć się lęku przed nieoczekiwaną dusznością i wskazać właściwy moment do samodzielnej zmiany schematu terapii (step up/ step down, zgodnie z zaleceniami GINA).

Nieoczekiwanym, korzystnym efektem stosowania SPF u pacjentów odczulanych było ujawnienie kilkudniowych, nieraz znacznych spadków  codziennych pomiarów wydolności oddechowej po kolejnych dawkach szczepionki lub po spożyciu pokarmów reagujących krzyżowo. Pozwoliło to lepiej osłonić procedury  SITA u chorych z astmą atopową.

Łódź, 18.03.2020 r.

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko

Specjalista Alergolog, Kierownik NZOZ Centrum Alergologii w Łodzi